Projekt

Träden i parken 2019

Under sommaren hösten 2019 gjordes en inventering av vilka träd som växer i parken. Ett material sattes ihop för att sprida lite mer kunskap kring träden i parken.