Projekt

Samarbetsprojekt 2020

Åstols Trädgårdsförening och Åstols Idrottssällskap samarbetar i projektet Aktivitetsbaserad mötesplats för Alla.
Samarbetet innebär att föreningen praktiskt hjälper till med växt val, plantering och genomförande av grönområdet kring aktivitetsytorna; utomhusgym, boulebana och beachvolleybollplan. Syftet med samarbetet är också att väcka intressen för växter av den typ som valts för att trivas i miljö med salt, vind och specifik jordmån. Projektet sammanfaller också med föreningens ändamål att skapa naturligt mötesrum på ön där barn, ungdomar, vuxna, äldre, fast och fritidsboende kan mötas.

Syftet med projektet är att göra Åstol än mer attraktiv och intressant för både boende och besökare. Projektet vill öka gemenskap, trivsel, glädje och livskvalitet som tillsammans ger ökat mervärde till att bo eller ofta besöka Åstol. Projektet vill bidra till ett levande skärgårdssamhälle genom att skapa en aktiv mötesplats på Åstol.

Projektet är finansierat med EU-medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt pengar och ideella krafter från den lokala idrottsföreningen Åstols Idrottssällskap, Åstols IS.

Träden i parken 2019

Under sommaren hösten 2019 gjordes en inventering av vilka träd som växer i parken. Ett material sattes ihop för att sprida lite mer kunskap kring träden i parken.